បច្ចេកវិទ្យា

បារាំងពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ចំនួន ៥៩៣ លានដុល្លារអាមេរិក ព្រោះតែមិនបង់កម្រៃសេវាកម្មទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយ

ថ្ងៃ

បើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីថ្ងៃអង្គារបានឱ្យដឹងថា និយតករផ្នែកគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសបារាំងបានធ្វើការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ជាទឹកប្រាក់ចំនួន៥៩២ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីពួកគេរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបង់កម្រៃសេវាកម្មទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបារាំង តាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាល។

ភាពចម្រូងចម្រាសនេះគឺ ដោយសារតែប្រទេសជាច្រើននៅសហភាពអឺរ៉ុប និងនៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមទាមទារឱ្យក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សជាច្រើនទៀតបង់ប្រាក់កម្រៃសេវាកម្មទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនសារពត៌មាន នៅពេលដែលពួកគេយកព័ត៌មានទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត បើទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈសង្ខេប (News snippet) ដូចក្រុមហ៊ុន Google បានផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយ។

ផ្សាយពាណិជ្ជ.

ទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យនេះ អាជ្ញាធរក៏បានគំរាមថានឹងធ្វើការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួនមួយលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Google មិនបានធ្វើសំណើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលពីរខែនោះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអាជ្ញាធរបារាំងបាន ដាក់កំណត់រយៈពេល ៣ខែឱ្យក្រុមហ៊ុន Google ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ឬក្រុមហ៊ុននឹងរងការផាកពិន័យ៕

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!